Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
01 / 23.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Patterimäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12477) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Pikku Huopalahti, Mannerheimintie 162, asemakaavan muutosehdotus (nro 12483) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Tontin 40128/10 uudelleenvuokraaminen Kiinteistö Oy Henrik Forsiuksen tie 39:lle (Suutarila, tontti 40128/10) (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Asia/8

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Sirrikujan Teollisuustalolle (Mellunkylä, tontti 47164/6) (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/9

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Pulttitie 20:lle (Vartiokylä, Roihupelto, tontti 45192/22) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 10 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Jätkäsaaresta (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 11 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Jätkäsaaresta Bluet Oy Ltd:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/12

Esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin varauksen jatkamiseksi Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaokselle kaavatontin 46025/14 varauksen jatkamisesta Peab Invest Oy:lle toimistotalohankkeen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, kaavatontti 46025/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 14 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunnitellun tontin 22585/17 varaamiseksi Kiinteistö Oy Rautalammintien huippu -nimiselle yhtiölle sekä vuokrausperusteiden määräämiseksi lisärakennusoikeudelle (Vallila, tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Toimintaohje


§ 15 Asia/15

Asuntotontin (AK, 3 222 + 478) myynti Asunto Oy Helsingin Henrik Borgströmin tie 2:lle (Laajasalo, Tullisaari, tontti 49057/5) (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ja 20 muun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta koskien Tattarisuon yrittäjien toimintaedellytyksiä (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta roska-astioiden sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Asia/18

Tuomarinkylä, Laamannintie, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 19 Asia/19

Kirjallinen vaatimus Villanellan yksityistiekunnan tie- ja käyttömaksun laskentaperusteiden uusimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Valitus Villanellan yksityistiekunnan tie- ja käyttömaksun laskentaperusteista

Liite 2

Liitteet valitukseen Villanellan yksityistiekunnan tie- ja käyttömaksun laskentaperusteista

Liite 3

Villanellan yksityistiekunta vastaus selvityspyyntöön 13.11.2017

Liite 4

Villanellan yksityistiekunta maksuunpanoluettelo 2017

Liite 5

Tiekunnan selvitys

Liite 6

Valtakirja 23.12.2017


§ 20 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan vs. ympäristönsuojeluyksikön päällikön tekemästä, ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikön maaperä- ja jätteet –tiimin ympäristötarkastajan viran täyttämispäätöksestä (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Meilahti) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/22

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Eira) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.1.−17.1.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04