Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 12.12.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 264 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 265 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 266 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteuttamisohjelman hyväksymiseksi Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/4

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/5

Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muutosehdotus nro 12482 sekä sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/6

Tanssin talon asemakaavan muutosehdotus nro 12492 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/7

Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muutosehdotus nro 12495 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/8

Hämeentien, Hakaniemen torikadun, Helsinginkadun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmien hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15


§ 272 Asia/9

Töölönlahden eteläosan (Makasiinipuisto, Kansalaistori) puistosuunnitelman hyväksyminen (Kluuvi) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 273 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta koskien kaupunkistrategiassa mainitun Maria 0-1 -alueen kehittämistä keskeiseksi hankkeeksi jo seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 274 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemisen toivomusponnesta koskien pyyntöä selvittää mahdollisuudet parantaa Vartiosaaren rantautumisolosuhteita (pdf) (html)


§ 275 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien pyyntöä selvittää, kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys (pdf) (html)


§ 276 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jenni Pajusen toivomusponnesta koskien niiden muutosten selvittämistä, joita sähkö- ja robottiautojen yleistyminen tarkoittaa Helsingissä (pdf) (html)


§ 277 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin varauksen jatkamiseksi Art Hotel Helsinki Oy:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20816/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi moskeija ja monitoimikeskus -hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä sekä arkkitehtikilpailun järjestämistä varten (Sörnäinen, Hanasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


§ 279 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Hakaniemestä maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Kallio, Hakaniementori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 280 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä koskien asuntotontin myymistä Asunto Oy Helsingin Kommodorille vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/18

Oikaisuvaatimus kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön vuokra-asuntoa koskevasta vahingonkorvaus- ja vuokranalennusvaatimuksesta tekemästä päätöksestä (pdf) (html)


§ 282 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalveluiden hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2018 (pdf) (html)


§ 285 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 30.11.−6.12.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04