Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
16 / 28.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 241 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 242 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 243 Asia/3

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennuste 3/2017 ja osavuosikatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 244 Asia/4

Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12480 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/5

Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus nro 12493 sekä sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttamiseksi ja täydentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 247 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle SUMP-ohjelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 248 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/11

Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muutosehdotus (nro 12491) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/6

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen aloitteesta koskien Uutelan asemakaavan uudistamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 253 Asia/22

Esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Vallilan toimistotontin varaamiseksi Lemminkäinen Talo Oy:lle hotellin suunnittelua varten (Vallila, tontti 22400/1) (pdf) (html)

Liite 1


§ 254 Asia/12

Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosehdotus (nro 12481) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteuttamisohjelman hyväksymiseksi Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi (pdf) (html)


§ 256 Asia/14

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys (pdf) (html)


§ 257 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien Sibeliuspuiston kohentamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 258 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista Sibeliuksen puistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 259 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Malmin lentoaseman suojeluesityksestä (pdf) (html)


§ 260 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko- Seljavaaran toivomusponnesta koskien sen selvittämistä, miten ikäihmisille saadaan lisää kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja (pdf) (html)


§ 261 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta koskien ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittämistä yhdessä alueittaisten toimijoiden kanssa (pdf) (html)


§ 262 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien hallintokuntien yhteistyön tehostamista ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi (pdf) (html)


§ 263 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 16.11.−22.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04