Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
15 / 21.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 222 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 223 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 224 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle raitioliikenteen kehittämisohjelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stansvikinkallion (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12410 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/5

Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutosehdotus nro 12485 sekä sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/6

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf) (html)


§ 228 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen aloitteesta koskien Uutelan asemakaavan uudistamista (pdf) (html)


§ 229 Asia/8

Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12480 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 230 Asia/9

Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muutosehdotus nro 12450 sekä sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/10

Fallkullan tilan (Fallkullantie 1) asemakaavan muutosehdotus nro 12479 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/11

Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotus nro 12476 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/12

Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus nro 12493 sekä sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


§ 234 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle SUMP-ohjelman hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 235 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kruununhaan korttelin 17 tontin 7 (Liisankatu 14) tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontille kaavoitetun lisärakennusoikeuden varaamiseksi Kiinteistö Oy Auroranlinnalle ja vuokrausperusteiden määräämiseksi lisärakennusoikeudelle (Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 10250/2) (pdf) (html)

Liite 1

Varaushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 238 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumisen tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2) (pdf) (html)

Liite 1


§ 239 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 7.11. − 15.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 240 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttamiseksi ja täydentämiseksi (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04