Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
05 / 05.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 72 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 74 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Länsi-Käpylän tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12350) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle uudis- ja lisärakentamiseen vuodelle 2017 osoitetun määrärahan ylittämisestä (pdf) (html)


§ 76 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta puisto- ja pihatalkoista tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Asia/6

Oikaisuvaatimukset yritysvuokrausyksikön päällikön päätöksestä 20.6.2017 § 13 koskien Malmin lentokentän lentokonehallista tehtyjen vuokratarjousten hylkäämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.8.-30.8.2017 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04