Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
03 / 22.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 44 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupungin tilojen käytön helpottamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Suzan Ikävalkon ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämistä (pdf) (html)


§ 46 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta koskien Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämistä (pdf) (html)


§ 47 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksella kaupunginvaltuutettu Sirkku Ingervon ja 9 muun valtuustoaloitteesta koskien agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamista kaupunkiin (pdf) (html)


§ 48 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 49 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Vt 2 Pori-Helsinki -kehittämisselvityksestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien opetustoimen resurssien lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Liite 2


§ 51 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 22

Liite 2


§ 52 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 16

Liite 2


§ 53 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien nuorisotyötä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20

Liite 2


§ 54 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen ja 25 muun talousarvioaloitteesta Aino Acktén huvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 34

Liite 2


§ 55 Asia/13

Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/14

Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04