Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
01 / 20.06.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunkiympäristön toimialan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan perehdyttämis- ja strategiaseminaari (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 12 kohta (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 17 kohta (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen varauksia koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan sopimusten ehtojen vähäistä muuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien katupuiden lisäämistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi Kalasataman asunto- ja yhteispihatonteille sekä maanalaisille alueille (Sörnäinen, Hermanni, tontit 10627/3-5, 10628/1-6, 10629/1-7 ja 21677/5) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210

Liite 2

Liite 3


§ 13 Asia/13

Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen päätöksestä vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, 11.4.2017

Liite 2

Kartta, 2.3.2017

Liite 3

Valokuvat, 2.3.2017

Liite 4

Todistajanlausunto 10.4.2017

Liite 5

HEL2017-002837 selvitys liitteineen.

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen päätöksestä vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

HEL 2017-000527 Kuvat vahinkopaikasta

Liite 5

Staran lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikön päätöksestä koskien maa-alueen vuokraamista (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus täydennettynä

Liite 2

Oikaisuvaatimus täydennettynä, allekirjoittamaton

Liite 3

Pohjola Rakennus Oy Infran lausunto oikaisuvaatimuksen johdosta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Oikaisuvaatimus kiinteistölautakunnan päätöksestä koskien Meilahdessa sijaitsevan kiinteistön myymistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04