Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
05 / 20.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Helsingin kaupungin opetussuunnitelmien ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien suunnitelmien täsmentäminen 1.8.2022 alkaen Opetushallituksen asettamien perusteiden ja määräysten mukaisesti (pdf) (html)


Asia/3

Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet 1.1.2023 alkaen (pdf) (html)


Asia/4

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueiden tarkistaminen ja voimaantulo 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Kruunuvuorenrannan peruskoulun kielivalikoima 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta


Asia/7

Lisäys Meilahden yläasteen koulun A2-kielivalikoimaan 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote Meilahden yläasteen johtokunta


Asia/8

Paloheinän ala-asteen koulun A1-kielivalikoima 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote Paloheinän ala-asteen johtokunta


Asia/9

Arabian peruskoulun A2-kielivalikoima 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote Arabian peruskoulun johtokunta


Asia/10

Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämän perustason ensihoidon osaamisalalle (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) hakeutuminen, hakumenettelyt ja valintaperusteet 1.12.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Ressun lukion johtokunnan opiskelijajäsenten valinta 1.10.2022 alkaen (pdf) (html)


Asia/12

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan opettajajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/13

Munkkivuoren ala-asteen koulun johtokunnan henkilökunnan edustajan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/14

Vallilan ala-asteen koulun johtokunnan henkilökuntajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/15

Vallilan ala-asteen koulun johtokunnan opettajajäsenen ja opettajavarajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27