Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 10.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat syyskaudella 2022 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/3

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 lähtien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Asia/4

Työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2022 - 2023 (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/5

Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitelmat

Liite 2

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitelmat


§ 21 Asia/6

Siltamäen ala-asteen koulun laajentuminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 alkaen (pdf) (html)


§ 22 Asia/7

Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikat (pdf) (html)


§ 23 Asia/8

Muutokset Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 24 Asia/9

Muutokset Helsingin kaupungin aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/10

Toimivallan siirtäminen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksymisessä (pdf) (html)


§ 26 Asia/11

Töölön ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/12

Alppilan lukion johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27