Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
01 / 15.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) toteuttamissuunnitelma 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Asia/4

Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA): hakeutuminen, hakumenettelyt ja valintaperusteet (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Stadin ammatti- ja aikuisopiston arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Asia/6

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva Tekstiilipinnan muokkaaminen -tutkinnon osa (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Asia/7

Päiväkoti Kampin lisääminen esiopetuksen toimipaikaksi toimintavuodelle 2022-2023 (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Painotetun ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen aloittavien ryhmien vähimmäisoppilasmäärän muuttaminen seitsemän peruskoulun osalta lukuvuodelle 2022-2023 (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

A1-kiinan aloittavan oppilasryhmän vähimmäisoppilasmäärän muuttaminen Itäkeskuksen peruskoulussa lukuvuodelle 2022-2023 (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Kalasataman peruskoulun kielivalikoiman täydentäminen B2-kielillä espanja, ranska, saksa ja venäjä 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirja, Kalasataman peruskoulun johtokunnan pöytäkirja kielivalikoimamuutos


§ 11 Asia/11

Taivallahden peruskoulun johtokunnan muun henkilökunnan edustajan valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27