Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
06 / 10.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Uudet kaksikieliset esiopetusryhmät 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin toiminta-ajalla 2020–2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Jakomäen peruskoulun uusi nimi 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Jakomäen peruskoulun johtokunnalle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

Suomenkielisen perusopetuksen A1-oppimäärän kielten opetussuunnitelma 1.1.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 68 Asia/6

Suomenkielisen perusopetuksen koulujen A2-kielivalikoiman muutokset 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 69 Asia/7

Suomenkielisen perusopetuksen A2-kielen tuntijako 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Painotetun, laajamittaisen kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät lukuvuodesta 2020–2021 alkaen (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

Suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 72 Asia/10

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat 10.12.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 74 Asia/12

Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteishakuun ja VALMA-koulutukseen haettavaksi laitettavat aloituspaikat vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27