Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
05 / 05.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 41 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 42 Asia/2

Helsingin kaupungin suomenkielisen esiopetuksen ja suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021 (pdf) (html)


§ 43 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokoontuminen keväällä 2020 (pdf) (html)


§ 44 Asia/4

Esiopetuksen järjestäminen ja järjestämispaikat 2020-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Asia/5

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat 1.12.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Asia/6

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021 (pdf) (html)


§ 47 Asia/7

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021 (pdf) (html)


§ 48 Asia/8

Jätkäsaaren peruskoulun ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/9

1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/10

7. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Asia/11

Ruotsin kielen kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelma 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/12

Kalasataman peruskoulun kieliohjelma 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Kalasataman peruskoulu_johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote


§ 53 Asia/13

Perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteella 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirja Suutarilan ala-asteen johtokunta 1.10.2019 (002)


§ 54 Asia/14

Karviaistien koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 55 Asia/15

Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/16

Puistolan peruskoulun johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 57 Asia/17

Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 58 Asia/18

Tahvonlahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 59 Asia/19

Tapanilan ala-asteen koulun johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 60 Asia/20

Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 61 Asia/21

Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/22

Helsingin aikuislukion johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27