Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 17.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 24 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 25 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 26 Asia/3

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/4

Helsingin kielilukion kaksikielinen suomi-englanti opetus 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Asia/5

Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/6

Helsingin medialukion johtokunnan opiskelijajäsenten valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Ressun lukion johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 31 Asia/8

Ruotsin kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelma 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 32 Asia/9

Muutos Kulosaaren ala-asteen koulun 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärään lukuvuodelle 2019–2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/10

Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan koulun nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/11

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 35 Asia/12

Kannelmäen peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/13

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 37 Asia/14

Puistolan peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 38 Asia/15

Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 39 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 40 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27