Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
03 / 14.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

Työväenopiston opinto-ohjelma 2019-2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/3

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Asia/4

Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan uuden suomenkielisen koulun toimipaikka (pdf) (html)


§ 19 Asia/5

Lauttasaaren ala-asteen koulun ja Lauttasaaressa aloittavan uuden koulun oppilaaksiottoalue 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/6

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 21 Asia/7

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/8

Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 23 Asia/9

Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27