Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
01 / 29.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Selvitys Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Suomenkielisen lisäopetuksen toimipaikat Helsingin kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaksikielisen varhaiskasvatustarjonnan lisääminen 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Täydennys esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Esiopetuksen toimipistekohtaisen paikkamäärän vahvistaminen keväällä 2019 (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Varajäsenen valinta Konalan ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27