Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
08 / 11.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Tilapäisen puheenjohtajan valinta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kielirikasteista esiopetusta tarjoavat päiväkodit 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)


Asia/3

Muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020 (pdf) (html)


Asia/3

Muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020 (pdf) (html)


Asia/4

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2019 (pdf) (html)


Asia/5

Yhteishakuun laitettavat aloituspaikat vuodelle 2019, Stadin ammatti- ja aikuisopisto (pdf) (html)


Asia/6

Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten tutkintojen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen toteutussuunnitelmien periaatteet ja rakenne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/7

Jäsenten ja varajäsenten valinta Alppilan lukion johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/8

Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle 2019-2020 (pdf) (html)


Asia/9

Laajamittaisen kaksikielisen suomi-englanti opetuksen ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät Vesalan peruskoulussa ja Laajasalon peruskoulussa 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Laajasalon peruskoulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 26092018

Liite 2

Vesalan peruskoulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29102018


Asia/10

Tahvonlahden ala-asteen koulun kieliohjelman muutos (pdf) (html)

Liite 1

Tahvonlahden ala-asteen koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 20092018


Asia/11

Jäsenen ja varajäsenen valinta Taivallahden peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/12

Jäsenen ja varajäsenen valinta Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/13

Jäsenen valinta Pohjois-Haagan ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27