Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
07 / 06.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokoontuminen keväällä 2019 (pdf) (html)


Asia/4

Ammatillisen oppilaitoksen nimeäminen (pdf) (html)


Asia/5

Jäsenten ja varajäsenten valinta Kallion lukion johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/6

Jäsenen ja varajäsenten valinta Ressun lukion johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/7

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 - 2020 (pdf) (html)


Asia/8

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 - 2020 (pdf) (html)


Asia/9

Täydennys kielikylvyn valintakriteereihin Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf) (html)


Asia/9

Täydennys kielikylvyn valintakriteereihin Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf) (html)


Asia/10

Esiopetuksen järjestämispaikat ja toiminta-ajat kaudella 2019-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

7. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2019–2020 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipaikasta luopuminen 1.6.2019 alkaen (pdf) (html)


Asia/14

Jätkäsaaren peruskoulun toimipaikka 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)


Asia/15

Snellmanin ala-asteen koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin kouluille

Liite 3

Lausuntopyyntö Normaalikoulun harjoittelukoulujen neuvottelukunnalle

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/16

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 - 2020 (pdf) (html)


Asia/17

Jäsenten ja varajäsenten valinta Pitäjänmäen peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/18

Jäsenen ja varajäsenen valinta Hiidenkiven peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/19

Jäsenen valinta Vesalan peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/20

Varajäsenten valinta Snellmanin ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/21

Varajäsenten valinta Vallilan ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27