Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
06 / 11.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 32 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/2

Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat (pdf) (html)


§ 34 Asia/3

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman yhteinen osa (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/4

Opetussuunnitelman muutokset, Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotus (pdf) (html)

Liite 1


§ 36 Asia/5

Opetussuunnitelman muutokset, Vuosaaren lukion teknologia- ja musiikkipainotukset (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Asia/6

Jäsenten valinta Helsingin luonnontiedelukion johtokuntaan (pdf) (html)


§ 38 Asia/7

Jäsenen ja varajäsenen valinta Pakilan ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


§ 39 Asia/8

Jäsenen ja varajäsenen valinta Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


§ 40 Asia/9

Varajäsenen valinta Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


§ 41 Asia/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27