Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
05 / 12.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 27 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 29 Asia/3

A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2 (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Asia/4

Jäsenen ja varajäsenen valinta Mellunmäen ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Suomenkielisen työväenopiston taiteen perusopetuksen käsityön opetussuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27