Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 24.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikat (pdf) (html)


Asia/3

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen suomenkielisille peruskouluille, Stadin ammattiopistolle ja suomenkieliselle työväenopistolle vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Lahjoitusrahastojen voittovarat

Liite 2

Lahjoitusrahasto liitteet


Asia/4

A1-kielen tuntijako 1. ja 2. vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)


Asia/5

Perusopetuksen kaksikielisen suomi-englanti –opetuksen tarjonnan laajentaminen 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)


Asia/6

Perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentaminen 1.8.2019 alkaen (pdf) (html)


Asia/7

Koulujen A2-kielivalikoima 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Jäsenen ja varajäsenen valinta Puistolan peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/9

Helsingin kaupungin vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Varajäsenen valinta Ressun lukion johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27