Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
03 / 20.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 12 Asia/3

Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019 (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat syyskaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 14 Asia/5

Esiopetuspaikkojen vahvistaminen kaudelle 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Asia/6

Opetussuunnitelman muutos lukiodiplomeiden pohjakursseista (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/7

Jäsenen ja varajäsenen valinta Helsingin aikuislukion johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27