Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 03.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokousajat keväällä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 44 Asia/3

Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022 (pdf) (html)


§ 45 Asia/4

Esiopetuksen järjestäminen, järjestämispaikat oppilaaksiottoalueittain sekä vähimmäisryhmäkoot toimintavuodelle 2021–2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 46 Asia/5

Painotetun, laajamittaisen kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät lukuvuodesta 2021–2022 alkaen (pdf) (html)


§ 47 Asia/6

1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2021– 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 48 Asia/7

7. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2021–2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 49 Asia/8

Aleksis Kiven peruskoulun, Kalasataman peruskoulun ja Vallilan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueet 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/9

Kruunuvuorenrantaan perustetun koulun nimi ja toimipaikka sekä uuden koulun ja Laajasalon peruskoulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoalue 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/10

Kruunuvuorenrannan peruskoulun kielivalikoima 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 52 Asia/11

Maatullin ala-asteen koulun laajentuminen yhtenäiseksi peruskouluksi, Maatullin ala-asteen koulun uusi nimi ja Hiidenkiven peruskoulun ja Maatullin ala-asteen koulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/12

Maatullin ala-asteen koulun kieliohjelmamuutos 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Maatullin ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote_28.5.2019


§ 54 Asia/13

Aurinkolahden peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 55 Asia/14

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 56 Asia/15

Kalasataman peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 57 Asia/16

Kallion ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 58 Asia/17

Metsolan ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 59 Asia/18

Oulunkylän ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 60 Asia/19

Paloheinän ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 61 Asia/20

Porolahden peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 62 Asia/21

Solakallion koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 63 Asia/22

Taivallahden peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 64 Asia/23

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 65 Asia/24

Yhteishakuun laitettavat Stadin ammatti-ja aikuisopiston aloituspaikat vuodelle 2021 (pdf) (html)


§ 66 Asia/25

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022 (pdf) (html)


§ 67 Asia/26

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022 (pdf) (html)


§ 68 Asia/27

Kallion lukion johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 69 Asia/28

Helsingin medialukion johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 70 Asia/29

Ressun lukion johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 71 Asia/30

Muutos painotetun opetuksen verkkoon (pdf) (html)

Liite 1

Apollon_yhteiskoulun_hallituksen_kokouksen_poytakirjaote27.4.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27
[Error Message]