Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 27.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 tekemän Puistolan alueen koulujen oppilaaksiottoaluetta koskevan päätöksen (§ 37) täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 tekemän Käpylän alueen koulujen oppilaaksiottoaluetta koskevan päätöksen (§ 38) täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/4

Jäsenen ja varajäsenen valinta Aleksis Kiven peruskoulun johtokuntaan (pdf) (html)


§ 9 Asia/5

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27