Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 28.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen iltapäivätoimintaan ottaminen (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)


§ 24 Asia/4

Muutos Latokartanon peruskoulun kaksikielisen suomi-viro-opetuksen ryhmäkokoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/5

Muutos Pikku Huopalahden ala-asteen soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen kuvataideopetuksena (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Asia/6

Muutos Pasilan peruskoulun soveltuvuuskoepainotetun liikunnan opetuksen minimiryhmäkokoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
23.03.2018 14:27