Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
03 / 07.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 14 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat kevätkaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 16 Asia/3

Neljä oikaisua kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston 26.9.2017 tekemään koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valintapäätökseen (§ 11) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/4

Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat ja toiminta-ajat toimintavuonna 2018–2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Asia/5

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019 (pdf) (html)


§ 19 Asia/6

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019 (pdf) (html)


§ 20 Asia/7

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
23.03.2018 14:27