Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 26.09.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 12 Asia/5

Muutos kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen koskien Pasilan peruskoulun liikuntapainotusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Asia/6

Muutos kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan koskien Itäkeskuksen peruskoulun varhennettua A1 -kiinan kielen opetusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27