Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
01 / 20.06.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Tilapäisen puheenjohtajan valinta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousaikataulu vuonna 2017 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Toimivallan siirtäminen suomenkielisen esiopetuksen matkaetuja ja oppilaiden koulumatkaetuja koskevassa asiassa (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Merilahden peruskoulun väliaikainen johtokunta (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Puistopolun peruskoulun väliaikainen johtokunta (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Vesalan peruskoulun väliaikainen johtokunta (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Vuoniityn peruskoulun väliaikainen johtokunta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27