Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
05 / 19.12.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf) (html)


Asia/4

Kielipainotteisen esiopetuksen laajentaminen (pdf) (html)


Asia/5

Täydennys ja muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2018-2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/7

1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019 (pdf) (html)


Asia/8

7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018–2019 (pdf) (html)


Asia/9

Peruskoulujen kaksikielisen opetuksen tarjonnan laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kaupunkitasoinen kieliohjelma koskien Pasilan peruskoulun kaksikielistä suomi-saame-opetusta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Muutos suomenkielisten peruskoulujen kieliohjelmaan: A1-kielen varhentaminen 1. vuosiluokalta alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/12

Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/13

Käpylän peruskoulun, Koskelan ala-asteen koulun ja Yhtenäiskoulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/14

Varajäsenen valinta Oulunkylän ala-asteen koulun johtokuntaan (pdf) (html)


Asia/15

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2018 (pdf) (html)


Asia/16

Stadin ammattiopiston yhteishakuun laitettavat aloituspaikat vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Helsingin kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
23.03.2018 14:27