Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
04 / 26.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 30 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 31 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat kevätkaudella vuonna 2022 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 32 Asia/3

Suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntien täydennykset, toimikausi 1.10.2021-31.9.2025 (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/4

Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023 (pdf) (html)


§ 34 Asia/5

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023 (pdf) (html)


§ 35 Asia/6

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023 (pdf) (html)


§ 36 Asia/7

Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 37 Asia/8

Puotilan ala-asteen koulun, Porolahden peruskoulun, Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Vartiokylän yläasteen koulun oppilaaksiottoalueiden muutos 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/9

Mellunkylän kaupunginosassa muutoksia oppilaaksiottoalueisiin 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/10

Perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentaminen 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Johtokunnan pöytäkirjanote kielikylpyopetuksen aloittamisesta


§ 40 Asia/11

Painotetun, laajamittaisen kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät lukuvuodesta 2022–2023 alkaen (pdf) (html)


§ 41 Asia/12

Painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen, englanninkielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen opinpolut suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/13

1. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2022-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 43 Asia/14

7. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2022-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 44 Asia/15

Esiopetuksen toimipaikat oppilaaksiottoalueittain ja vähimmäisryhmäkoko toimintavuodelle 2022-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27