Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 18.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 7 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 8 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokousajat syksyllä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 9 Asia/3

Työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2021−2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/4

Lisäykset Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 11 Asia/5

Lisäykset Helsingin aikuislukion opetussuunnitelmaan 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 12 Asia/6

Helsingin kaupungin lukioiden painotukset ja niiden laajuudet 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 13 Asia/7

Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/8

Vuosaaren lukion toimipaikka 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 15 Asia/9

Helsingin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/10

Joustavan perusopetuksen järjestämispaikat 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 17 Asia/11

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun kielivalikoima 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote _Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta


§ 18 Asia/12

Laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus Pasilan peruskoulussa (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkitasoinen_kieliohjelma_koskien_Pasila_19.12.2017


§ 19 Asia/13

Maunulan ala-asteen koulun, Maunulan yhteiskoulun ja Pasilan peruskoulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/14

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilupäiväkodit ja vähimmäisryhmäkoko Helsingissä kokeilun ajalle 2021-2024 (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/15

Helsingin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27