Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 09.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Helsingin suomenkielisen työväenopiston opetussuunnitelma 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/3

Helsingin suomenkielisen työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2020-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 24 Asia/4

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/5

Helsingin aikuislukion opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Asia/6

Pihlajamäen ala-asteen, Laakavuoren ala-asteen ja Mellunmäen ala-asteen A2-kielivalikoima 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Pihlajamäen ala-asteen johtokunnan pöytäkirjanote

Liite 2

Laakavuoren ala-asteen johtokunnan pöytäkirjanote

Liite 3


§ 27 Asia/7

Muutokset muutaman peruskoulun ja yhden lukion toimipaikkoihin 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Asia/8

Puistolan peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 29 Asia/9

Medialukion johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 30 Asia/10

Pihlajanmäen ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27