Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
01 / 17.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Lukuvuoden 2018-2019 oppimistulokset ja tulevan lukuvuoden arvioinnit (pdf) (html)

Liite 1

Oppimistulokset lukuvuosi 2018 - 2019


§ 3 Asia/3

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousaikoihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat syksyllä 2020 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin toiminta-ajalla 2020-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Täydennys päätökseen suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Painotetun opetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2020-21 (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Tahvonlahden ala-asteen A2-kielivalikoima 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/9

Vattuniemen ala-asteen koulun kaksikielinen opetus ja kielivalikoima 1.8.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Vattuniemen ala-asteen koulun johtokunnan jäsenten valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Kannelmäen peruskoulun johtokunnan varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Itäkeskuksen peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Outamon koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Ressun peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Taivallahden peruskoulun johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Helsingin kuvataidelukion johtokunnan kokoonpanon muutos (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Kallion lukion johtokunnan koonpanon muutos (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:27