Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 19.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoontuminen syksyllä 2019 (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen suunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/4

Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen valintaperusteet (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnonosat (pdf) (html)

Liite 1

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat


§ 13 Asia/6

Taivallahden peruskoulua koskeva työpäivän muutos lukuvuonna 2018 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin esitys

Liite 2

Kirje Meklun katujuhlien puolesta

Liite 3

Töölö-Seuran kirje

Liite 4

Stadiluotsin lausunto


§ 14 Asia/7

Yhteinen harrastusaika -kokeilu lukuvuodelle 2019–2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:27