Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


06 / 29.10.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 25 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 27 Ärende/3

Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2018-2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse_för_Arbis_2018-2019


§ 28 Ärende/4

Behovsutredning för nybyggnad för daghem på adressen Hundholmsvägen 31 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/5

Behovsutredning för nybyggnad för daghem på adressen Capellas allé 27 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/6

Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna läsåret 2020–2021 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27