Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
17 / 22.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 5. - 21.11.2022 (pdf) (html)


Asia/3

Vuoden 2022 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite kouluruoan muuttamisesta kasvipohjaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa lapsikohtaista korvausta koskevan päätöksen muuttaminen 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Suvi Pulkkisen valtuustoaloitteesta tietopohjan hyödyntämisestä oppilasvalinnoissa koulutuksen eriytymisen ehkäisyssä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sinikka Vepsän valtuustoaloitteesta Puistolan vanhan koulurakennuksen kunnostamisesta varhaiskasvatuksen, koulutuksen sekä kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Pohjois-Haagan ala-asteen irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta (Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Degerö lågstadieskola sekä päiväkoti- ja leikkipuistotilat) sekä päätökset päiväkodin ja leikkipuiston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 4.11.2022 Kruunuvuorenrannan palvelukortteli

Liite 2

Hankesuunnitelman Kruunuvuorenranta viitesuunnitelmat

Liite 3

Työsuojelun lausunto Kruunuvuorenranta 11.8.2022


Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Oulunkylän yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lainahakemus 26.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Neljän jäsenen ja neljän varajäsenen valinta Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan (pdf) (html)


Asia/12

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
Asia/12

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik (pdf) (html)

Bilaga 1

Salassa pidettävä (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Bilaga 2

Omprövningsbegäran 1

Bilaga 3

Salassa pidettävä (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28