Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 14.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaamiseksi Helsingin peruskouluihin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta kaupungin PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta riittävän opettajamäärän turvaamisesta suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta Helsingistä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jukka Järvisen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen varaamiseen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia (pdf) (html)

Liite 1


Asia/25

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/26

Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille ajalla 3.1.2022 - 31.12.2024 (kori 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Vertailutaulukko_kokonaispisteet

Liite 2

Liite 2_Laatuvertailu

Liite 3

Liite 3_Kilpailutetut kohteet


Asia/27

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita (pdf) (html)

Liite 1


Asia/28

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sorolantie 2 sijaitsevan Hoplaxskolan, Kårböle-enheten peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristö, Kårböle hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 27.8. - 8.9.2021 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28