Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 10.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 74 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 76 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 77 Asia/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 78 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 79 Asia/6

Tietokoneiden hankinta perusopetuksen oppilaille (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta Mayors for Peace -verkoston huomioimisesta kaupungin rauhankasvatustyössä (pdf) (html)


§ 81 Asia/8

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/9

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 83 Asia/10

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28