Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 20.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Perusopetuksen rahoitusperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Kaupunkistrategian mukaisen Nordiska skolan -konseptin esittely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio (pdf) (html)


Asia/6

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankinnoissa ja oppikirjatilauksissa 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


Asia/8

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2020 korvauksen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2021 korvauksen arvioidusta suuruudesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita koskeva suunnitelma vuodelle 2021 maksettavia sopimuskorvauksia varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

Osoitteeseen Riihitie 9 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen suomen- ja ruotsinkielisen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutettavan päiväkoti Tunturin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkoti Tunturi, tarveselvityslomake


Asia/13

Osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkodin tarveselvityslomake


Asia/14

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


Asia/15

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
Asia/15

Begäran om omprövning av anställning av timlärare för viss tid (pdf) (html)

Bilaga 1

Rektorns beslut

Bilaga 2

Begäran om omprövning

Bilaga 3

Rektorns utlåtande

Bilaga 4

Rekryteringsannonsen

Bilaga 5

Den för uppgiften valdas ansökan

Bilaga 6

den som begär omprövnings ansökan
Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28