Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
02 / 11.02.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 18 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 20 Asia/3

Kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 21 Asia/4

Sisustussuunnittelupalvelujen hankinta ajalle 1.2.2020 - 31.1.2022 (pdf) (html)

Liite 1

vertailutaulukko 0402


§ 22 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Konepajankuja 5C toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkotien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan päivitetystä hankesuunnitelmasta osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 (pdf) (html)

Liite 1

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kuninkaantammen koulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Kuninkaantammen väliaikaiset lisätilat

Liite 2

Työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/8

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Liite 2 Päiväkodin johtajan selvitys


§ 26 Asia/9

Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 27 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lpk Longinoja ja Lp Filpus, työsuojelun lausunto 25.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 29 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 30 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 31 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28