Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
15 / 17.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)


Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/5

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 investointimäärärahoihin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2020 (pdf) (html)


Asia/7

Osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3 toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tilaohjelma Helsingin luonnontiedelukio


Asia/8

Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Hankittavat M365-tuotteet


Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)


Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Emma Karin valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (pdf) (html)


Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille (pdf) (html)


Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:28