Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/4

Lukiokoulutuksen päällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijoiden nimilista


Asia/5

Arviointiraportti Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/6

Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointi (pdf) (html)


Asia/7

Selvitys erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta – arvio vaikutuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


Asia/9

WLAN-verkon lisenssien ja tietoliikennelaitteiden hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Määräaikaisten puhtauspalvelujen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Laatuvertailu


Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan julkinen kokous 17.12.2019 kaupungintalolla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen käytön laajentamisesta Helsingissä (pdf) (html)


Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan toivomusponteen liittyen toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestintään (pdf) (html)


Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin toivomusponnesta Tehtaankadun ala-asteen henkilökunnan sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä (pdf) (html)


Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnön johdosta koskien valtioneuvoston asetusta varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 5.11.2019

Liite 2

Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, asetusluonnos varhaiskasvatuksesta annetun 1 §:n muuttamisesta (suomi)

Liite 3

Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, muistioluonnos


Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 (pdf) (html)

Liite 1

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma

Liite 2

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman liitteet


Asia/18

Osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 toteutettavien Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys


Asia/19

Osoitteeseen Heteniityntie 4 toteutettavien Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys


Asia/20

Osoitteeseen Koulutanhua 1 toteutettavien Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys


Asia/21

Osoitteeseen Maunulanmäki 5 toteuttavien Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys


Asia/22

Osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien Kannelmäen peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat


Asia/23

Osoitteeseen Teinintie 12 toteutettavien Oulunkylän ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat


Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Koskelan ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Käpyläntie 8 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat

Liite 2

koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019


Asia/26

Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin lakkauttaminen (pdf) (html)


Asia/27

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.10.2019

Liite 2

Varhaiskasvatuksen toimipisteen lausunto 13.11.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
23.03.2018 15:28