Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14 / 04.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 257 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 258 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 25. - 30.9.2022 (pdf) (html)


§ 259 Asia/3

Tarveperusteisen indeksin mallin uudistaminen ja rahoitus suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille 1.8.2023 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 260 Asia/4

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa sisaruskorvausta koskevan päätöksen 1.2.2022 § 22 täsmentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2023 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 262 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien valmistavan opetuksen toteuttamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/7

Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityslomake

Liite 2

Paciuksenkatu 19-ohjeellinen tilaohjelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/8

Päiväkoti Roban perustaminen (pdf) (html)


§ 265 Asia/9

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 15.7.2022


§ 266 Asia/10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 2.9.2022


§ 267 Asia/11

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 8.9.2022


§ 268 Asia/12

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28