Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 06.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 198 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 199 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 200 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 24.8. - 6.9.2022 (pdf) (html)


§ 201 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023-2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 202 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 203 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 204 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen re­sursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 205 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 206 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Reetta Vanhasen talousarvioaloitteesta kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 207 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja kolmiportaisen tuen turvaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 208 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Anniina Iskaniuksen talousarvioaloitteesta säänmukaisista ulkovaatteista ja jalkineista varhaiskasvatuksen työntekijöille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 209 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 210 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 211 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 212 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 213 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajien oppisopimuspaikkojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 214 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta lähihoitajien oppisopimuspaikkojen lisääminen vanhuspalveluihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 215 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta Helsingin toimialojen toimistotiloista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 216 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevan Aurinkolahden peruskoulun sivukoulun kunnostamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 217 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Minja Koskelan talousarvioaloitteesta määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 218 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Teija Makkosen valtuustoaloitteesta Helsingin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Aino Tuomisen valtuustoaloitteesta kävelyalueista koulujen ympärille turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien ja tiedottamisen monipuolistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien valmistavan opetuksen toteuttamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 222 Asia/25

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 223 Asia/26

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)


§ 224 Asia/27

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)


§ 225 Asia/28

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.7.2022


§ 226 Asia/29

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28