Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 23.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 158 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 159 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 160 Asia/3

Lisenssihankinta mahdollistamaan Asioinnin tietojärjestelmän ja olemassa olevien järjestelmien yhteentoimivuus vuosien 2022–2026 ajalle (pdf) (html)


§ 161 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2022 – 31.7.2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 162 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Aino Tuomisen valtuustoaloitteesta kävelyalueista koulujen ympärille turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Teija Makkosen valtuustoaloitteesta Helsingin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 164 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponnesta helsinkiläisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksien sisällyttämisestä kaupunkitasoisiin opetussuunnitelmiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 165 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien ja tiedottamisen monipuolistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 166 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta toimivien ja nuoret tavoittavien vaikutuskanavien kehittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 167 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponnesta selvittää mahdollisuuksia jakaa tietoa nuorten aloitejärjestelmästä sekä nimittää kouluihin nuorten aloitejärjestelmän tukihenkilö (pdf) (html)

Liite 1


§ 168 Asia/11

Osoitteeseen Rintinpolku 4 toteutettavan ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Rintinpolku 4 aa-lpk tilaohjelma

Liite 2

Rintintie 4 a-a ja lpk tarveselvityslomake


§ 169 Asia/12

Osoitteeseen Humalistonkatu 4 toteutettavan päiväkoti Ratikan laajennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Humalistonkatu 4 työsuojelulausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/13

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.6.2022


§ 171 Asia/14

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 172 Asia/15

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.6.2022

Liite 3

Ilmoitus siirrosta 12.8.2022


§ 173 Asia/16

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.6.2022 2, liite, päätös 1.6.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.6.2022


§ 174 Asia/17

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus§ 174 Ärende/17

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

Bilaga 2

Omprövningsbegäran§ 175 Asia/18

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)§ 175 Ärende/18

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)§ 176 Asia/19

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 177 Asia/20

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 178 Asia/21

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 179 Asia/22

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 180 Asia/23

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 181 Asia/24

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 182 Asia/25

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 183 Asia/26

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 184 Asia/27

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 185 Asia/28

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 186 Asia/29

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 187 Asia/30

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 188 Asia/31

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 189 Asia/32

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 190 Asia/33

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 191 Asia/34

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Päätös 2022 08 02 (§ 7466)


§ 192 Asia/35

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Päätös 2022 08 01 (§ 7463)


§ 193 Asia/36

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 194 Asia/37

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Virka-apulaisrehtorin päätös

Liite 3

Virka-apulaisrehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 195 Asia/38

Oikaisuvaatimus erityisopettajan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin sijaisen päätös

Liite 3

Rehtorin sijaisen lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 196 Asia/39

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 197 Asia/40

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 18. - 22.8.2022 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28