Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 24.09.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 310 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 311 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 312 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 313 Asia/4

Ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinta 1.1.2020 - 31.12.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Laatuvertailu, Käyttäjäpalvelut

Liite 2

Laatuvertailu, Ruokapalvelut

Liite 3

Laatuvertailu, Siivouspalvelut

Liite 4

Vertailutaulukko

Liite 5

Kilpailutettavat kohteet ja palvelut ryhmittäin


§ 314 Asia/5

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 3) hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 315 Asia/6

Botby grundskolan irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Botby vertailu ja valinta


§ 316 Asia/7

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 (pdf) (html)

Liite 1

Ressu_lukio-PK_lisätilat-tilaohjelma tarveselvitys

Liite 2

Tarveselvityslomake Ressun PK ja lukio


§ 317 Asia/8

Lausunto osoitteeseen Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta päiväkodin ja koulun hankesuunnitelmasta, päätös ryhmäperhepäiväkoti Vuorenpeikon, päiväkotien Hakuninmaa ja Vuorilinna lakkauttamisesta sekä uuden päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma 2821U20077 liitteet

Liite 3

Tilaohjelma kilpailuehdotus Puumaja

Liite 4

lpk kaarelan raitti ja alakoulu_ lausunto_050919

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Johanna Laisaaren valtuustoaloitteesta nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta kouluihin (pdf) (html)


§ 319 Asia/10

Oikaisuvaatimukset musiikkivälineiden hankinnasta Jätkäsaaren peruskoululle (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös (HEL 2019-006232)

Liite 2

Alkuperäinen ja korjattu vertailu_digitaalinen piano isoon avoimeen tilaan

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Solakallion koulun väistötilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Latokartanon peruskoulun, Agronominkatu 10, sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Hoplaxskolan Lokkalantien yksikön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 323 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kullervonkatu 11, sisäpuoliset tiivistyöt (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 16.7.2019 Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisäpuoliset tiivistystyöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/15

Osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Lpk ja lp Ampujantie 3, tarveselvitys 9.9.2019


§ 325 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Kaskisavun sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/17

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 327 Asia/18

Eron myöntäminen lukiokoulutuksen päällikön virasta (pdf) (html)


§ 328 Asia/19

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Rehtorin lausunnon liite ansiovertailutaulukko

Liite 5

Hakuilmoitus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 7

Virkaan valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28