Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 18.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 186 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 187 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 188 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 189 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinta ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Hylätyt perusteluineen

Liite 2

Tarjousvertailu A, hinta- ja laatu, työnohjaus

Liite 3

Tarjousvertailu B, hinta- ja laatu, työnohjaus

Liite 4

Tarjousvertailu C, hinta- ja laatu, työnohjaus

Liite 5

Tarjousvertailu D, hinta- ja laatu, työnohjaus

Liite 6

Tarjousvertailu E, hinta- ja laatu, työnohjaus


§ 190 Asia/5

Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta lukuvuosina 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 191 Asia/6

Varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 31.8.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Vare, hinta- ja laatuvertailu 2018

Liite 2

Yhteenveto_laatu_vare13082018


§ 192 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-asteen väistötiloista (pdf) (html)

Liite 1


§ 193 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Postipuiston alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä (pdf) (html)


§ 194 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 195 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta marjapensaiden ja hedelmäpuiden istutuksesta koulujen ja päiväkotien pihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Asia/11

Oikaisuvaatimus Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toimialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 197 Asia/12

Oikaisuvaatimus apulaisrehtorin päätöksestä määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

Koeaikapurkupäätös

Liite 3

Hakuilmoitus


§ 198 Asia/13

Oikaisuvaatimus opettajan määräajaksi ottamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 199 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 200 Asia/15

Oikaisuvaatimus kielikylpyryhmään valinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 240518


§ 201 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:28