Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
03 / 19.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. paperittomien tilanteen edistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 67 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ilkka Taipaleen useita asioita käsittelevästä valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armeijasta kotiutuville henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/7

Kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Keskustan ryhmäaloitteesta koskien asukasvaikuttamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle Kalasataman korttelitalon toisen vaiheen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 71 Asia/9

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu (pdf) (html)


§ 72 Asia/10

Liiketalouden ja hallinnon alan oppisopimuskoulutukset, hankinnan kilpailutus H061-17 (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Asia/11

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän Media-alan ammattitutkinnon valmistavan tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

People Group Academy Oy, oikaisuvaatimus 12.7.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28