Suoraan sisältöön

Keskusvaalilautakunta
08 / 07.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

Helsingille suoritettava korvaus vaalimenoista vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Oikeusministeriön kirje korvauksista


§ 31 Asia/3

Uuden varavaltuutetun valitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginvaltuuston pj kirje uusi varavaltuutettu sdp

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:30