Suoraan sisältöön

Keskusvaalilautakunta
06 / 07.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 18 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Keskusvaalilautakunnan ohjeistus vaalitoimikunnille, vaalilautakunnille ja kotiäänestystoimitsijoille vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 20 Asia/3

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien kuulutukset (pdf) (html)


§ 21 Asia/4

Vaalitoimitsijat Helsingin kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin, lisäykset (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijat omat ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaalit 2019 lisäys1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/5

Vaalitoimitsijat Postin yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimiviin pisteisiin vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin, lisäykset (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijat Postin ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaalit 2019 lisäys1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/6

Kotiäänestystoimitsijat vuoden 2019 europarlamenttivaaleihin, lisäykset (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijamuutos kotiäänestys europarlamenttivaalit 2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/7

Uuden varavaltuutetun valitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje keskusvaalilautakunnalle 24042019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:30