Suoraan sisältöön

Keskusvaalilautakunta
04 / 26.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Uuden varavaltuutetun valitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje keskusvaalilautakunnalle 22032019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Vaalitoimitsijat Helsingin kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin, lisäykset (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijat kaupungin omat ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaalt europarlamenttivaalit 2019 lisäykset

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:30